top of page

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 01.09.2023

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Pracownia Relacji Marta Chrostowska ("Strona"). W Pracowni Relacji Marta Chrostowska zależy nam na ochronie Twojej prywatności. W tej Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz prawa związane z przetwarzaniem tych danych.

1. Jakie dane osobowe zbieramy?

Podczas korzystania z naszej Strony możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • Informacje o Twoim urządzeniu, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, lokalizacja geograficzna.

 • Informacje, które podajesz dobrowolnie poprzez formularze kontaktowe lub inne dostępne na Stronie środki komunikacji, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 • Informacje o Twojej aktywności na Stronie, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na Stronie.

2. Jakie jest cel zbierania danych?

Główne cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, to:

 • Udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania i obsługa Twoich zgłoszeń.

 • Analiza ruchu na Stronie w celu jej optymalizacji i poprawy.

 • Wysyłanie informacji marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę.

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

 • Twojej zgody, jeśli wyrazisz ją dobrowolnie, na przykład w celu otrzymywania informacji marketingowych.

 • Konieczności przetwarzania w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

 • Naszego prawnie uzasadnionego interesu, takiego jak analiza ruchu na Stronie w celu jej optymalizacji.

4. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w określonych sytuacjach, na przykład dostawcom usług technicznych lub marketingowych. Zawsze dbamy o to, aby osoby trzecie przetwarzały Twoje dane zgodnie z naszymi wytycznymi i przepisami o ochronie danych.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem danych?

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.

 • Sprostowania błędów w swoich danych.

 • Usunięcia swoich danych (w określonych sytuacjach).

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych.

 • Przenoszenia swoich danych do innego podmiotu.

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami: Kontakt

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Mamy prawo do aktualizacji naszej Polityki Prywatności w razie zmian w przepisach lub praktykach przetwarzania danych. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej Stronie.

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszej Strony.

bottom of page