top of page

Oferta

W terapii indywidualnej pomagam osobom zmagającym się z:
 • lękiem,

 • problemami w relacjach lub samotnością,

 • przewlekłym stresem,

 • depresją,

 • Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

 • Chorobą Afektywną dwubiegunową (ChAD)

 • kłopotami w kontaktach interpersonalnych,

 • przebytą traumą,

 • trudną sytuacją życiową,

 • zaburzeniami osobowości,

 • obniżonym poczuciem własnej wartości

ID1A8348.jpg
Czego możesz spodziewać się na spotkaniach terapii indywidualnej?

Spotkania w procesie terapii indywidualnej odbywają się co tydzień i trwają 50 minut. Pierwsze 2-3 spotkania to spotkania konsultacyjne, które pozwalają nam zrozumieć, jakiego rodzaju pomocy potrzebuje zgłaszająca się osoba. Na pierwszym spotkaniu zadaję dużo standardowych pytań, dotyczących bieżącej sytuacji życiowej oraz trudności, z którymi dana osoba chciałaby poradzić sobie, korzystając z terapii. Kolejne spotkania pozwalają na sprawdzenie, czy terapia ze mną to optymalne rozwiązanie dla tej konkretnej osoby oraz na sformułowanie celów, nad którymi chcielibyśmy wspólnie pracować. Jeśli zdecydujemy się na wspólną pracę, będziemy regularnie weryfikować cele i postępy i w razie potrzeby wprowadzać niezbędne zmiany do naszego sposobu pracy. We współpracy z moimi pacjentami kieruję się przede wszystkim empatią, autentycznością i zaangażowaniem, budując z każdą z osób relację, która stanowi ważną bazę dla wprowadzania wszelkich zmian w ich życiu.

bottom of page