top of page

“Pani Marta zabrała mnie w bardzo ciekawą podróż wgłąb siebie, pomogła mi zmienić sposób myślenia i znaleźć ścieżki dalszej pracy nad sobą, podniosło się moje poczucie własnej wartości, miłość własna i odporność na trudne emocje.”

Aneta, pacjentka

Girl in a City

ADD A REVIEW

What Did You Think?

Would you recommend us to your friends?

Thanks for submitting!

bottom of page